cambridge testy 4 2Koncem března žáci 4., 6., a 9. tříd ( ti, kteří měli zájem) absolvovali Cambridge testy z anglického jazyka, úroveň Starters a Movers, KET for Schools a PET for Schools. Žáci čtyř základních škol Dělnická, Majakovského, Školská a U Studny a také studenti primy karvinského víceletého gymnázia si otestovali všechny své jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech a mluvení. Zúčastnilo se více než 100 karvinských dětí. Akce probíhá ve spolupráci se společností s British Council, která zajišťuje originální sady testů z Cambridge University a také poskytuje kvalifikované zkoušející. Žáci obdrží své certifikáty na slavnosti v MěDK dne 24. 5. 2017 v odpoledních hodinách. Projekt je finančně podporován městem Karviná.