Zaměstnanci školky

Vedoucí učitelka:

Alena Hubáčková

Učitelky:

Nikola Dudová

Blanka Kotučová

Kateřina Motáková

Bc. Renáta Sztrnadlová

Martina Třaskalíková

Školní asistentka:

Kateřina Chlebíková

Jídelna:

Vedoucí jídelny:

Bc. Barbora Grobelná

Hlavní kuchařka:

Renáta Kačmarčíková

Pomocná kuchařka:

Marcela Šipulová

Ostatní zaměstnanci:

Školnice:

Sylva Škarková

Pavla Šlachetková

Pradlena:

Marcela Šipulová