Zaměstnanci družiny


Jiřina Zielinová
- vedoucí školní družiny

Bc. Marie Betíková - vychovatelka

Kateřina Motáková - vychovatelka

Nikola Dudová - vychovatelka