Zaměstnanci jídelny

Vedoucí školní jídelny:

Bc. Barbora Grobelná

Vedoucí kuchařka:

Chroboková Lucie

Kuchařky:

Sedlaříková Štěpánka
Sirková Martina