Zaměstnanci jídelny

Vedoucí školní jídelny:

Bc. Barbora Grobelná

Vedoucí kuchařka:

Jiřina Polochová

Kuchařky:

Dana Komendirová
Jana Operchalská