Organizace školního roku 2019/2020

Důležité termíny:

Zahájení školního roku :

Podzimní prázdniny :

Vánoční prázdniny :

 

Pololetní prázdniny :

Jarní prázdniny :

Velikonoční prázdniny :

Vysvědčení za 2. pololetí :

Hlavní prázdniny :

 

2. září 2019

29. října a  30. října 2019

od 23. prosince 2018 do  3. ledna 2020

vyučování začíná v pondělí 6. ledna 2020

pátek 31. ledna 2020

17. - 23. února 2020

čtvrtek 9. dubna 2020

úterý 30. června

1. července až 31. srpna 2020

Pedagogické rady:

I. pdg. rada, zahájení

II. pdg. rada, hodnocení 1. čtvrtletí

III. pdg. rada, klasifikace za 1. pololetí

IV. pdg. rada, hodnocení 3. čtvrtletí

V. pdg. rada, klasifikace za 2. pololetí

2. září 2019

čtvrtek 21. listopadu 2019

čtvrtek 23. ledna 2020

čtvrtek 23. dubna 2020

úterý 23. června 2020

Styk s rodiči:

- denně před vyučováním od 7.45 - 7.55 hod.

- kdykoliv po předchozí domluvě s učitelem

- konzultace se členy školního poradenského pracoviště kdykoliv po předchozí domluvě

Třídní schůzky a konzultace:

3. září 2019

12. září 2019

21. listopadu 2019

9. ledna 2020

23. dubna 2020

4. června 2020

červen 2020

1. třídy: v 15.30 hod.

2.- 5. roč. v 15.30 hod., 6. - 9. roč.v 16.00 hod.

1.- 5. roč. v 15.30 hod., 6. - 9. roč.v 16.00 hod.

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

1.- 5. roč. v 15.30 hod., 6. - 9. roč.v 16.00 hod.

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

budoucí žáci 1. tříd

Zájmové útvary ve škol. roce 2019/2020

Hejbálek                            Mgr. Alina Morawiecová

Dramatický kroužek         Mgr. Jana Pazdziorová, Mgr. Radka Kapolková

Kreativ                              Mgr. Hana Walová

Sportovní hry                   Mgr. Jan Czyž

Správná holka, správný kluk     Mgr. Radka Prokopová

Mozaika                            Mgr. Radka Sikorová

Chytré hlavičky                Mgr. Hana Walová

Play with English             Mgr. Hana Szczepaňská

Zapomenutá řemesla      Mgr. Radka Sikorová

Funny English                  Ing. Petra Zawadová

English Challenge I., II.           Ing. Petra Zawadová

Podnikatelský klub         Mgr. Pavel Huťka