Organizace školního roku 2017/2018

Důležité termíny:

Zahájení školního roku :

Podzimní prázdniny :

Vánoční prázdniny :

 

Pololetní prázdniny :

Jarní prázdniny :

Velikonoční prázdniny :

Termíny školních výletů :

Vysvědčení za 2. pololetí :

Hlavní prázdniny :

 

4. září 2017

26. října a  27. října 2017

od 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018

vyučování začne ve středu 3. ledna 2018

pátek 2. února 2018

5. až 11. února 2018

29. a 30. března 2018

22. až 26. června 2018

pátek 29. června 2018

1. července až 31. srpna 2018

Pracovní porady:

30. srpna 2017, středa, 11.000 hod

4. září 2017, pondělí, 10.30 hod.

5. října 2017, čtvrtek 14.10 hod.

2. listopadu 2017, čtvrtek, 14.10 hod.

30. listopadu 2017, čtvrtek, 14.10 hod.

4. ledna 2018, čtvrtek, 14.10 hod.

1. února 2018, čtvrtek, 14.10 hod.

1. března 2018, čtvrtek, 14.10 hod.

5. dubna 2018, čtvrtek, 14.10 hod.

3. května 2018, čtvrtek, 14.10 hod.

31. května 2018, čtvrtek, 14.10 hod.

Pedagogické rady:

I. pdg. rada, zahájení

II. pdg. rada, hodnocení 1. čtvrtletí

III. pdg. rada, klasifikace za 1. pololetí

IV. pdg. rada, hodnocení 3. čtvrtletí

V. pdg. rada, klasifikace za 2. pololetí

4. září 2017, 10.30 hod.

čtvrtek 23. listopadu 2017

čtvrtek 25. ledna 2018

čtvrtek 19. dubna 2018

čtvrtek 21. června 2018

Styk s rodiči:

- denně před vyučováním od 7.45 - 7.55 hod.

- kdykoliv po předchozí domluvě s učitelem

- konzultace se členy školního poradenského pracoviště kdykoliv po předchozí domluvě

Třídní schůzky a konzultace:

5. září 2017

21. září 2017

5. října 2017

23. listopadu 2017

4. ledna 2018

19. dubna 2018

31. května 2018

červen 2018

1. třídy: v 15.30 hod.

1.- 5. roč. v 15.30 hod.

6. - 9. roč.v 15.30 hod.

1.- 5. roč. v 15.30 hod., 6. - 9. roč.v 16.00 hod.

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

1.- 5. roč. v 15.30 hod., 6. - 9. roč.v 16.00 hod.

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

budoucí žáci 1. tříd

Zájmové útvary ve škol. roce 2017/2018

HEJbálek:

Dramatický kroužek:

Mozaika:

Hrátky s češtinou, aneb jazyk český trochu jinak:

Sportovní hry:

Basketbalová přípravka:

Výtvarný kroužek:

Správná holka, správný kluk:

Břišní tance:

Mgr. Alina Morawiecová

Mgr. Radka Kapolková

Mgr. Radka Sikorová

Mgr. Martina Mikulincová

Mgr. Jan Czyž

TJ Sokol Karviná - Mgr. Tomáš Hlavenka

Mgr. Hana Walová

Mgr. Radka Prokopová

Mgr. Hana Szczepańská