Složení :

Předseda

Mgr. Petr Juras ( zástupce zřizovatele)

Místopředseda

Mgr. Luděk Wala ( zástupce pedagogů)

Člen

Renáta Nalewajková ( zástupce rodičů)

Termíny jednání:

13. 12. .2005

23.  5.  2006

9.  10.  2006

25. 11.  2006

7.  5.   2007

22.  8.   2007

10. 10. 2007

10.   3.  2008

27.   8.  2008