Složení :

Předseda

Renáta Nalewajková (zástupce rodičů)

Místopředseda

Mgr. Luděk Wala (zástupce pedagogů)

Člen

Jindřich Kubienka (zástupce zřizovatele)

Termíny jednání :

03. 11. 2008

01. 06. 2009

15. 10. 2009

13. 04. 2010

14. 10. 2010

10. 03. 2011

30. 08. 2011

26. 10. 2011