Složení:

Předseda

PhDr. Bohumil Fiala, PhD.(zástupce rodičů)

Místopředseda

Ing. Ladislav Šincl (člen jmenovaný zřizovatelem)

Člen

Mgr. Luděk Wala (zástupce pedagogů)

Termíny jednání:

15. 11. 2011

10. 04. 2012

31. 08. 2012

11. 10. 2012

23. 04. 2013

11. 09. 2013

01. 04. 2014

30. 09. 2014