Probíhající projekty

Na stránce se momentálně pracuje.

Důležité termíny:

Zahájení školního roku :

Podzimní prázdniny :

Vánoční prázdniny :

 

Pololetní prázdniny :

Jarní prázdniny :

Velikonoční prázdniny :

Vysvědčení za 2. pololetí :

Hlavní prázdniny :

 

1. září 2020

29. října a  30. října 2020

od 23. prosince 2020 do  3. ledna 2021

vyučování začíná v pondělí 4. ledna 2021

pátek 29. ledna 2021

22. - 28. února 2021

1. dubna 2021

úterý 30. června

1. července až 31. srpna 2021

Pedagogické rady:

I. pdg. rada, zahájení

II. pdg. rada, hodnocení 1. čtvrtletí

III. pdg. rada, klasifikace za 1. pololetí

IV. pdg. rada, hodnocení 3. čtvrtletí

V. pdg. rada, klasifikace za 2. pololetí

1. září 2020

19. listopadu 2020

21. ledna 2021

22. dubna 2021

24. června 2021

Styk s rodiči:

- denně před vyučováním od 7.45 - 7.55 hod.

- kdykoliv po předchozí domluvě s učitelem

- konzultace se členy školního poradenského pracoviště kdykoliv po předchozí domluvě

Třídní schůzky a konzultace:

1. září 2020

10. září 2020

19. listopadu 2020

7. ledna 2021

22. dubna 2021

3. června 2021

červen 2021

1. třídy: v 9.30 hod.

2.- 5. roč. v 15.30 hod., 6. - 9. roč.v 16.00 hod.

1.- 5. roč. v 15.30 hod., 6. - 9. roč.v 16.00 hod.

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

1.- 5. roč. v 15.30 hod., 6. - 9. roč.v 16.00 hod.

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

budoucí žáci 1. tříd

Zájmové útvary ve škol. roce 2020/2021

Kreativ                                    Mgr. Hana Walová

Mozaika                                   Mgr. Radka Sikorová

Chytré hlavičky                Mgr. Hana Walová

Zapomenutá řemesla        Mgr. Radka Sikorová

Podnikatelský klub              Mgr. Pavel Huťka

 

Psal se 1. březen 1962 a 517 žáků usedlo poprvé do lavic v 18 třídách nově postavené školní budovy. Bylo to již  50. let a škola si připomenula toto výročí svého vzniku slavnostní akademií, která se uskutečnila 24.5. 2012 v MDK v Karviné - Novém Městě. Patříme mezi nejstarší základní školy statutarního města Karviná. Působíme v lokalitě Ráj.

Za dobu své existence jsme vychovali spoustu nadaných a talentových žáků, kteří jsou dnes na nejrůznějších funkcích pracovního procesu. Během neodvratně ubíhajících let se z mnoha žáků stali rodiče a jejich děti navštěvují tutéž školu, sedávají v týchž třídách. Něco zůstává neměnné, jiné se naopak mění velmi rychle.

Pochopitelně nesmíme zapomenout ani na stovky pedagogů, kteří v průběhu života školy významným způsobem ovlivňovali a dotvářeli charakter a myšlení tisíců žáků.

Co nabízí naše škola dnes?

Pojdmě se vymanit z histore a zaměřme se na současnost.

Cílem každé základní školy by mělo být vzdělávat a vychovávat. Za dlouhou dobu naší existence však škola prošla mnoha etapami a dlouhodbým vývojem.

 

Je namístě si položit otázku, kam se škola za ty roky posunula?

Dalo by se říci, že se posunula o velmi velký kus vpřed. Nelze opomenout nové myšlení, zápal a chuť zkoušet nové způsoby a metody v učení, snaha zlepšovat komunikaci s okolním, ale taky podporovat zdravou komunikaci na půdě školy.

Utvořit úzké vazby mezi pedagogy a žáky, školou a rodiči ratolestí navštěvující školu patří mezi základní pilíře budoucího vývoje. Do školy vpluly nové školní pomůcky, zvýšila se úroveň a kvalita výuky. Přibyla řada speciálních učeben k daným stěžejním předmětům. Opomíjitelný pochopitelně nemůže být neustálý masivní rozvoj informačních a komunikačních technologí, který se výrazně projevil nejenom na výuce samotné.

Škola od roku 1993 funguje jako příspěvková organizace. Jedná se o veřejný sektor prospěsný lidem, do kterého se v poslední době vnáší prvky marketingu. Žákům je dáván větší prostor pro vyjádření svých názorů. Jsou vzdělávání podle školního vzdělávacího programu "Škola v Ráji - ráj ve škole".

Za 50. let prošlo školní budovou mnoho kvalitních pedagogů. Někteří zůstali, aby předávali své zkušenosti a vědomosti karvinským dětem, někteří šli šířit české školství za hranice republiky ( USA, Filipiny, Německo...). Jiní zase pro své zkušenosti se stali třeba poradci na ministerstvu, rozšířili řady zaměstnanců ČŠI, stali se vysokoškolskými učiteli, řediteli středních škol nebo redaktory České televize a tiskových agentur. I naši žáci nám dělají radost. Najdeme je mezi lékaři, právníky, mnozí jsou dnes našimi kolegy, stali se členy zastupitelstev, ale také jsou na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí.

Kvalit a umu našich pedagogů si všimla  i Rada statutárního města Karviná a ocenila za pedagogickou činnost následující  pedagogy:

*Věra Martínková *Hana Raicová *Iva Hefnerová *Jana Pazdziorová *Miroslava Zbavitelová *Radka Sikorová * Radka Prokopová *Luděk Wala *Jiřina Zielinová

*Radka Kapolková *Alena Hubáčková * Petra Zawadová *Leona Januszková

Ve škole funguje i školní žákovský parlament. Škola se v neposlední řadě zapojuje do mnoha projektů, školních i mimo školních činností. Nezanedbatelná není ani charitativní činnost školy, za kterou získala v roce 2010 prestižní "Cenu Ď", kterou si žáci převzali na slavnostním galavečeru ve Stavovském divadle v Praze. O aktivitách pedagogů i žáků školy se můžete dozvědět prostřednictvím našich stránek.

V průběhu let působili na škole tito ředitelé:

1962 až 1963     Ludvík Němec

1964 až 1970     Jindřich Licek

1971 až 1976     Bořivoj Peška

1976 až 1988     Dagmar Burová

1988 až 1993     Rudolf Fiedler

1993 až 1999     Šárka Hanušová

1999 až 2006 a stále    Pavel Buzek (od roku 2006 uvolněn pro výkon funkce ve státní správě)

2006 až dosud    Iva Hefnerová

Celkové kontakty

Kontakt ZŠ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat. schránka:

WWW stránky:

Kontakt MŠ:

 

 

 

 

Kontakt družina:

 

 

Kontakt jídelna:

 

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E-mail na vyučující:

jméno.příjmení@zsskolska.eu

Bankovní spojení:

7836791/0100 [účet u KB]

Telefonní spojení:

596 311 777 - spojovatelka

polední pauza 13:00 - 13:30

558 271 920

558 271 923 - ekonomka

t44sgij

www.zsskolska.eu

Vedoucí učitelka:

558 271 922

Vedoucí jídelny:

558 271 929

602 673 762

Vedoucí vychovatelka:

596 311 777

734 858 216

Vedoucí jídelny ZŠ:

558 271 921

602 673 762

Podkategorie

Úkoly a poslání Školské rady:

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.