Zlatý Ámos

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel

Zlatý Ámos je sice anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky, ale nazvali jsme tak i naše soutěžně vzdělávací odpoledne v naší družině, které bylo věnováno učiteli národa Janu Amosi Komenskému v souvislosti s významným dnem, a to Dnem učitelů.

Děti se seznámily prostřednictvím vyprávění a zhlédnutí edukačního programu s velikánem české vzdělanosti, s jeho životem a odkazem. Při informaci o tom, že prosazoval povinnou školní docházku a vzdělání pro všechny, měly výhrady. Ovšem ihned následovala informace druhá, která jim vykouzlila na tváři spokojený úsměv, a to že J. A. Komenský poprvé definoval školní týden, školní rok a teď to hlavní - školní prázdniny. Pomocí vzdělávacího videa děti rovněž získaly lepší představu o učebních pomůckách, které se využívaly za jeho časů.

Hra, jak řekl J. A. Komenský, má následovat až po práci. A tak jsme se vrhli na hledání obálek s úkoly, které byly schované v prostorách školní družiny. Úkoly to byly rozmanité - osmisměrka, popletené přísloví, hledání českých přísloví pod obrázky, logické úkoly - součet čísel, chybějící obrazec a skládání rozstříhaného obrázku dvousetkoruny.

Na závěr proběhla společná kontrola a jak jinak než rozdání malé sladké odměny.

A Vás, kteří jste přečetli článek až dokonce, ocením malým školním vtipem:

„Čím by asi byl Jan Ámos Komenský, kdyby dnes ještě žil?“
„Zaručeně nejstarším Čechem!“ (zdroj: https://www.alik.cz/v/skola/2)

Miriam Poledníková