Praxe v naší družině

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel

Naši družinu si vybrala na souvislou třítýdenní pedagogickou praxi bývalá žačka naší školy, nynější studentka druhého ročníku ze Střední pedagogické školy v Krnově.
Praxe probíhala v III. oddělení školní družiny, kde se aktivně zúčastnila dění nejen ve třídě, ale i na školní zahradě. Studentka mezi nás krásně zapadla
a vytvořila příjemnou atmosféru. Studentka podporovala jak tvořivost, tak spolupráci. Učila se rovněž řešit problémové situace. Byla stále přátelská, milá, veselá, ale i důsledná a dbala na kázeň a bezpečnost ve třídě. Pro děti si připravila celou škálu aktivit kupříkladu pohybové hry, povídání na různá témata, vědomostní hry, výtvarnou činnost. Nejvíce děti ocenily přítomnost praktikantky, když měly za úkol udělat pořádek v puzzlech. Věřte, nebylo toho málo.
Úkoly, které jí byly svěřeny, plnila k plné spokojenosti. Jménem všech vychovatelek i dětí praktikantce děkujeme a přejeme jí hodně úspěchů, zdárné ukončení studia a hodně elánu při práci s dětmi. Věříme, že praxe v naší družině splnila její očekávání a byla jí přínosem.
Na závěr prozradím, že třetí týden její praxe čekalo děti i naši skvělou praktikantu překvapení v podobě dalšího praktikanta, ale o něm až příště. Jen napovím, že všichni jsme byli báječná sehraná parta. Pro děti to bylo pěkné a zábavné zpestření.

Miriam Poledníková