Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 150

Velikonoční tvoření

POLYTECHNIKA: KROUŽEK „TVOŘÍLCI“ - III. oddělení
21. - 22. VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Velikonoce jsou tradiční svátky jara a Tvořílci se na tento svátek připravovali výrobou dekorace „Velikonoční kuře“. Při tvoření jsme použili jak přírodní materiály (borovicovou šišku a dřevěné výřezy), tak i umělé materiály. Protože máme pozitivní přístup a zodpovědnost k přírodě, opět jsme smysluplně využili výrobek, který původně sloužil jinému účelu, tj. plastový kelímek.
Děti vyráběly s velkým nadšením a daly si na tvoření velmi záležet. Věřím, že „Velikonoční kuře“ udělalo radost nejen jim, ale i jejich rodinám a bude zdobit jejich domovy. Vždyť každá vlastnoručně vyrobená dekorace z lásky je krásná.
Jarní a velikonoční výzdoba školní družiny nemohla samozřejmě zůstat pozadu, proto jsme vyrobili velikonoční vajíčka a ptáčky z papíru malířskou technikou antického původu enkaustikou, tj. malbou rozpuštěným barevným voskem. Takto připravené výrobky jsme dále lepili na barevný papír nebo oblepovali dřevěnými výřezy či vyškrabovali detaily.
Při prohlížení následujících fotografií se můžete sami přesvědčit nejen o kráse výrobků, ale i o šikovnosti našich dětí.
Závěrem bychom vám chtěli popřát nejen veselé Velikonoce, ale i následující dny plné jarní pohody, lásky, dobré nálady, plno skvělých nápadů ke tvoření a šikovné ruce jako Tvořílci.

Miriam Poledníková

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 164

Zlatý Ámos

Zlatý Ámos je sice anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky, ale nazvali jsme tak i naše soutěžně vzdělávací odpoledne v naší družině, které bylo věnováno učiteli národa Janu Amosi Komenskému v souvislosti s významným dnem, a to Dnem učitelů.

Děti se seznámily prostřednictvím vyprávění a zhlédnutí edukačního programu s velikánem české vzdělanosti, s jeho životem a odkazem. Při informaci o tom, že prosazoval povinnou školní docházku a vzdělání pro všechny, měly výhrady. Ovšem ihned následovala informace druhá, která jim vykouzlila na tváři spokojený úsměv, a to že J. A. Komenský poprvé definoval školní týden, školní rok a teď to hlavní - školní prázdniny. Pomocí vzdělávacího videa děti rovněž získaly lepší představu o učebních pomůckách, které se využívaly za jeho časů.

Hra, jak řekl J. A. Komenský, má následovat až po práci. A tak jsme se vrhli na hledání obálek s úkoly, které byly schované v prostorách školní družiny. Úkoly to byly rozmanité - osmisměrka, popletené přísloví, hledání českých přísloví pod obrázky, logické úkoly - součet čísel, chybějící obrazec a skládání rozstříhaného obrázku dvousetkoruny.

Na závěr proběhla společná kontrola a jak jinak než rozdání malé sladké odměny.

A Vás, kteří jste přečetli článek až dokonce, ocením malým školním vtipem:

„Čím by asi byl Jan Ámos Komenský, kdyby dnes ještě žil?“
„Zaručeně nejstarším Čechem!“ (zdroj: https://www.alik.cz/v/skola/2)

Miriam Poledníková

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 160

Bezpečné využívání internetového prostoru

Internet v dnešní době využívá prakticky každý, včetně dětí. Je to velký veřejný prostor, a proto jsme si ve školní družině povídali o jeho bezpečném využívání. Prostředí internetu totiž má dvě stránky - může být užitečné, ale může se i proměnit v nebezpečný nástroj zneužívání.
Na úvod jsme hovořili o tom, co jsou to vlastně sociální sítě, jaké sociální sítě děti znají a využívají. Zde se ukázala velká obliba a znalost druhů sociálních sítí (Facebook, Instagram, Tik Tok, Snapchat, You Tube, Twitter, Reedit atd.)
Pro nastolení spolupráce a atmosféry jsme si zahráli hru, kde vybrané děti měly o sobě napsat pět věcí, které jsou pro ně typické, a podle kterých by je mohly poznat ostatní děti. Tajemní spolužáci byli na první pokus ihned odtajněni. Touto aktivitou jsme navázali na diskuzi, jaké informace o sobě dávají včetně fotografií na sociální sítě, a která směřovala k rozhovoru o nebezpečných situacích v online prostoru. Aby nešlo jen o prázdná slova, tak jsme vytvořili pět skupin z dobrovolníků, kteří dostali jednu hrací kartu s popsanou konkrétní situací. Následně po promyšlení dané situace prezentovali své rozhodnutí a důvody svého rozhodnutí. Dostali jsme se tak k pojmům kyberšikana, hejt, hejtr, troll, trolling, hoax. Touto aktivitou se rozproudila otevřená diskuse. Na závěr jsme zhlédli vzdělávací videa o kyberšikaně a o závislosti na sítích, hrách.
Cílem této besedy bylo, aby děti byly schopné rozlišit bezpečné a nebezpečné chování v on-line světě. Aktivitami jsme se dostávali od obecného nebezpečí na internetu ke konkrétním podobám v každodenním životě.
Miriam Poledníková

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 160

Překvapení pro učitele

POLYTECHNIKA: KROUŽEK „ŠIKULÍCI“ (16) I., „KREATIVCI“ (20) II. a „TVOŘÍLCI“ (20) III. oddělení
Překvapení pro učitele
Den učitelů se v každé zemi slaví v jiný datum. U nás připadá den učitelů na den narození Jana Amose Komenského tedy 28.3.
V kroužku děti společnými silami vyrobily pro naše učitele malé dárečky.
Vyzkoušely si práci s tavnou pistolí, enkaustickou žehličkou či vypalovačkou do dřeva. Vše samozřejmě pod naším přísným dohledem, aby nedošlo k úrazu.
Vychovatelky ŠD

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 175

Vodní hrátky

Jak důležitá je pro nás voda jsme si k příležitosti Světového dne vody připomněli 22. 3. 2023. Samotné besedě, při které jsme si vyzkoušeli i několik pokusů, předcházelo malování rozměrných plakátů, znázorňují témata týkající se vody, četba v knize – Pod zemí, pod vodou, kterou napsali Aleksandra a Daniel Mizielinski, a také výzdoba oddělení.

Vyzkoušeli jsme si, jak funguje čištění vody, jakou sílu má voda, který zdroj vody můžeme pít v přírodě, když máme žízeň a mnoho dalších zajímavých informací. Podívali jsme se na krátké video o cirkulaci vody v krajině, a hlavně jsme besedovali o tom, co můžeme udělat pro ochranu vody my jako jednotlivci. Pečujme o přírodu a chraňme ji!

Světlana Vránová