Svátek Tři králů

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel

Opravdové zakončení křesťanských Vánoc připadá právě na 6. ledna.

Vše samozřejmě vychází z křesťanství a z Bible. A jak to vlastně bylo?

Dvanáctý den po narození Ježíška, přišli k jeho jesličkám mudrcové, aby mu přinesli dary nejcennější. Jezulátko obdarovali zlatem, myrhou a kadidlem. Kadidlo je vonná směs pryskyřic některých stromů a představuje symbol modlitby. Myrha byla vonná pryskyřice. Snad právě pro počet a vzácnost oněch darů se ve 12. století v legendě objevili právě králové a byli tři. Přibližně v téže době dostávají i svá jména – Kašpar, Melichar a Baltazar.

Většina lidí si myslí, že K+M+B jsou první písmena jmen oněch králů. Ale je to omyl. KMB neboli latinské CMB ve skutečnosti znamená Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná po celý rok (proto se za písmena píše letopočet).

(Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktuality/blizi-se-svatek-tri-kralu-konec-oslav-zrozeni)

V pátek 6. 1. 2023 nám tento svátek přiblížil náš školní sbor „Notička“ pod vedením paní učitelky Evy Steffanové a do postav Tří králů se proměnily dívky ze 4. A.

Všem moc děkujeme za krásný kulturní zážitek, kterým jsme zakončili projektové dny a dobu vánoční.

Alina Morawiecová