Atletický trojboj pro první stupeň

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel

Ve středu 24. 5. se na hřišti ZŠ U Lesa konala atletická soutěž pro žáky všech ročníků prvního stupně. Družstva tvořili po ročnících vždy tři dívky a tři chlapci. Naše škola vyslala na soutěž družstva ve všech kategoriích, páťáci měli dokonce družstvo chlapců navíc. Všechny závodníky čekal sprint na 50 metrů, skok do dálky a hod míčkem. Po celou dobu soutěže padaly výborné výkony. Z našich žáků uspělo družstvo třeťáků, které skončilo na výborném druhém místě. Žákyně Klára Tajslerová a Barča Vránová dokonce obsadily stupně vítězek mezi děvčaty. Všem malým sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Czyž