Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 195

Záložka spojuje školy

Také letos se naši žáci 1. stupně zapojili již do 14. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy = Záložka do knihy spája školy. Letošním tématem byl “Inspirující svět pohádek, básní a příběhů”. V měsíci září a říjnu naši žáci vyráběli záložky pro žáky ze slovenské Základné školy Ruskov. Vzájemná výměna proběhla na konci října.
Všichni žáci prvního stupně si vybrali záložku od slovenského kamaráda, kterou využijí při čtení knih.
R. Prokopová

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 215

Rej strašidel

Poslední týden v říjnu tradičně ve škole patří dýním, strašidlům a také svátku zemřelých - Dušičkám. Každá třída si připravuje projekty, věnované těmto tématům a při procházce školou je vidět, že to u nás zkrátka žije.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 157

Sběr kaštanů a žaludů

Jako každoročně i letos naší žáci sbírali kaštany a žaludy. V průběhu měsíce října se podařilo nasbírat rekordních 1800 kilogramů plodů, což je třikrát více než v loňském roce. Kaštany a žaludy si odvezl pan lesník a budou použity k přikrmování lesní zvěře v zimním období. Jsme rádi, že můžeme takto pomoct zvířatům v období nedostatku potravy.

Nejvíce kaštanů nasbírali žáci tříd:

3.A (380 kg), 2.A (363 kg) a 1.B (308 kg).

Nejpilnějšími sběrači byli žáci:

Jan Poliačík z 2.A (150 kg), Nela Zelníčková z 1.B (115 kg) a Zuzana Švihálková z 1.B (88 kg).

Ve všech třídách se našli výjimeční sběrači, třídní učitelé jistě jejich píli ocení.

Děkujeme všem žákům (i rodičům), kteří se do sběru zapojili.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 185

Projektový den ve 2. B

V úterý 31. 10. 2023 jsme si užili projektový den „Halloween“. Počítali jsme strašidelnou matematiku, určovali druhy vět a vymýšleli věty se slovem „strašidlo“. Přečetli jsme článek Halloween vs. Dušičky.
V páté hodině jsme spolu s naší partnerskou třídou (5. A) tvořili čarodějnice a netopýry. Celé dopoledne se nám moc líbilo a společnou práci jsme si užili.
Žáci 2. B, jejich starší kamarádi z 5.A a p. uč. A. Morawiecová a A. Pagáčová

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 154

Exkurze 4. A u hasičů

V pondělí 30. 10. 2023 navštívili čtvrťáci hasičskou stanici v Karviné. Nejdříve si celou stanici prohlédli, seznámili se s požárními vozy a další speciální technikou. Děti si mohly jednotlivé hasičské vozy prolézt, posadit se za volant, vyzkoušet si „hasičskou plnou polní“. Potom si povídaly o tom, co všechno hasiči dělají a jak se mají zachovat při mimořádné události. Velkým zážitkem byl pro děti ostrý výjezd k dopravní nehodě během dvou minut.

Návštěva u hasičů byla zajímavá, poučná i zábavná. Za příjemné dopoledne moc děkujeme. Mgr. Libuše Stachurová

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 156

Volba povolání

Volba střední školy je důležité rozhodnutí. Každý si přeje, aby ho studium a následně i práce bavila. Jak ale poznat, která střední škola bude pro něho ta pravá? Možná Vám v rozhodování pomůže setkání jednotlivých středních škol a to na Výstavě středních škol 1. listopadu 2023 od 10 h. do 17 h. v Obecním domě Družba v Karviné nebo 22. listopadu 2023 od 10h. do 16 h. v Domě kultury města Orlové.

Využít můžete také návštěvu Veletrhu středních škol v OC Futurum v Ostravě dne 8. listopadu 2023 od 9 h. do 17 h.
R. Prokopová

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 149

Třeťáci se učí o svém městě

V letošním školním roce se třeťáci učí o svém domově - o Karviné, proto ve středu 18.10.
absolvovali pěší vlastivědnou exkurzi po Karviné-Fryštátu. Dozvěděli se spoustu zajímavých
informací o historických památkách v této části, navštívili kostel svatého Marka a kostel
Povýšení svatého Kříže. Také si prohlédli fryštátské kostelní zvony.
Ve čtvrtek pak pokračovali druhou vlastivědnou exkurzí po částech Karviné. Zastavili se u
Vodárenské věže v Hranicích, projeli Nové Město a Mizerov. Ve Starém Městě zamířili ke
Dvoru Olšiny. V Darkově se prošli po Mostu Sokolovských hrdinů. Nejvíce se jim ale líbilo v
šikmém kostele svatého Petra z Alkantary v Dolech. Během těchto dvou dnů třeťáci nasbírali
spoustu informací, které určitě využijí při tvorbě svých knih o svém domově - o Karviné.
R. Prokopová

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 187

Přírodovědný klokan

V pátek 13.10.2023 proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan v kategorii Kadet. Za naší školu se jí zúčastnilo 9 žáků. Nejlépe se umístili: Swaczynová Kateřina z 8.B, Nováková Jana z 9.A a Pacas František z 8.A.Všem řešitelům děkujeme za účast.