Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 299

OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

V sobotu 1. dubna se ve Středisku volného času - Karviná konalo okresní kolo recitační soutěže, do kterého se z celého okresu Karviná sjeli nejlepší recitátoři, aby z nich porota složená z herců, loutkoherců a učitelů dramatické výchovy vybrala ty nejúžasnější k postupu do krajského kola. Naši školu, ale také obec Karviná zastupovali Hugo Wala z 2.A a Barbora Vránová s Tomášem Sasynem ze 3.A. Výkony všech přednášejících dětí byly na velmi vysoké úrovni, recitovaly opravdu moc krásně a připravily tak nádherný kulturní zážitek svým rodičům, učitelům a porotcům, pro které nebylo vůbec snadné rozhodnout o vítězích.
V takto silné konkurenci se Hugovi a Báře podařilo získat skvělé 3. místo v první kategorii recitátorů. Děkujeme jim, ale i Tomovi za vzornou reprezentaci.

Radka Kapolková

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 289

Den s Andersenem

V pátek 31.3. si třeťáci užili ,, Den s Andersenem“, oslavili tak Mezinárodní den dětské knihy, který se připomíná každoročně 2. dubna u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. V rámci čtenářské dílny si četli ze svých vlastních knížek, vyprávěli o nich kamarádům, seznámili se s dílem nejznámějšího pohádkáře, nakreslili krásné obrázky k jeho pohádkám a navštívili naši školní knihovnu.
Radka Kapolková

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 300

Plavání 3.A

V rámci tělesné výchovy navštěvují naši třeťáci plavecký výcvik na bazénu Deja v Karviné. Žáci jsou rozděleni podle svých plaveckých dovedností do tří družstev. Posuďte sami, jak se jim to líbí…

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 273

Exkurze 3D tisk

Ve středu 29. 3. 2023 se žáci, kteří navštěvují zájmový kroužek ruského jazyka, zúčastnili exkurze na téma 3D tisk a robotika a to na Střední průmyslové škole v Karviné. Zde se jim věnoval Ing. Oleg Pasz, který je seznámil s tím, jak se programuje robotické rameno a poté si sami mohli vyzkoušet naprogramovat vlastního robota.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 240

Poděkování dárcům

14. únor - den darování knihy - jedná se o krásnou a ve světě oblíbená tradici. Letos jsme se k této tradici připojili i my a požádali jsme vás o darování vaši již nevyužité knížky pro potřeby našich žáků.

Celkem jste nám darovali 127 dětských knih, které využijeme ve výuce, a které podpoří zájem žáků o literaturu, o čtení.

Děkujeme.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 230

Matematický Klokan

V pondělí 20.3.2023 se 165 žáků naší školy zapojilo do matematického klání. Žáci byli podle věku rozděleni do čtyř kategorií: Cvrček (2. - 3. třída), Klokánek (4. - 5. třída), Benjamín (6. - 7. třída), Kadet (8. - 9. třída). Ve všech kategoriích soutěžící řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. A jak to dopadlo? Nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích:

Cvrček:

Kabátník Yenn, 3.A, 49 b, Vránová Barbora, 3.A, 48 b, Wala Hugo, 2.A, 46 b

Klokánek:

Hanzlová Barbora, 5.A, 78 b, Śmigová Elisabeth, 4.A, 64 b, Hlaváč Adrian, 5.A, 63 b

Benjamín:

Zielonková Ema, 7.B, 61 b, Berglowcová Nikol, 7.B, 58 b, Pacas František, 7.A, 56 b

Kadet:

Slavič Jakub, 8.A, 62 b, Pollaková Bára, 9.A, 58 b, Kondziloka Adam, 9.A, 56 b

Nejlepším řešitelům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Mgr. Šinclová Beata
Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 296

Šikulové

Natáčení v televizi je pro všechny vždycky velkým zážitkem. A protože máme školu plnou šikovných dětí, tak jsme opět vyrazili s týmem dětí 1.stupně do České televize natáčet pořad Šikulové - Velká výzva. Po hmyzím domečku jsme společně s Ivem vytvářeli domeček pro panenky. Sledujte naše stránky, brzy zveřejníme termín vysílání naší " Velké výzvy"

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 275

Naši žáci na besedě s poslancem Parlamentu ČR

V úterý 28.3. 2023 proběhlo v rámci projektu MAP na ZŠ a MŠ Majakovského další setkání zástupců školních parlamentů karvinských ZŠ. Tentokrát měli možnost se setkat s panem poslancem Petrem Letochou.
Dozvěděli se, jak funguje parlament, co je legislativní proces a jaká je další náplň práce poslance, kromě sněmovních schůzí.
Pan poslanec taky odpovídal na zajímavé otázky žáků, např. jak se jako jediný poslanec z Karviné snaží pomáhat našemu městu, jaké jsou jeho názory na současné politické a společenské dění a mnoho dalších.
Naší žákovskou samosprávu na besedě vzorně zastupovali Christina Stanieková a Daniel Dinelli z 9.A.
Dle jejich slov se jim beseda moc líbila. Povídání pana poslance a jeho odpovědi byly velmi zajímavé.
Luděk Wala

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 257

Den učitelů

28. březen je významným dnem pro všechny pedagogy. Letos u příležitosti Dne učitelů byla statutárním městem Karviná oceněna paní učitelka Mgr. Radka Prokopová v kategorii VÝRAZNÁ PEDAGOGICKÁ OSOBNOST ROKU,
Paní Prokopová je učitelka 1. stupně a má 26letou praxí. Velmi úspěšně se podílí na vzdělávání handicapovaných žáků a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Na škole působí rovněž jako výchovná poradkyně a kariérní poradce. Nadstandardně pracuje s žáky i rodiči v rámci inkluzívního vzdělávání.

Dlouhodobě je zapojena do mezinárodního projektu "Záložka do knihy spája školy - záložka do knihy spojuje školy".

Paní učitelce blahopřejeme a přejeme samé šikovné žáky.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 210

Ema v lese

Žáci 1.B se ve čtvrtek 23.3.2023 vydali do knihovny. Paní knihovnice nám přečetla knížku " Ema v lese". Příběh holčičky Emy, která se v lese setkala se zvířátky se nám moc líbil. Potom jsme plnili různé úkoly, jako např. hledej obydlí zvířat a přiřaď zvířecí stopy. Návštěvu jsme si moc užili. Žáci 1.B a tř.učitelka A. Morawiecová

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 218

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

se uskuteční 12. dubna 2023 od 10:00 – 18:00 hodin

U zápisu zákonný zástupce předloží svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce může v den stanoveného zápisu písemně požádat o odklad školní docházky, k písemné žádosti však musí v den zápisu přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Více o zápise na https://www.zsskolska.eu/zakladni-skola/pro-rodice/zapis-do-1-rocniku-zs