Sobotní odpoledne 11. března bylo pro děvčata z tanečního kroužku sváteční. S p. uč.Hubáčkovou přišla poblahopřát seniorkám u příležitosti MDŽ. PZKO v Karviné-Fryštátě se stalo běhen jejich vystoupení barevnou mozaikou sukniček a šátků, s kterými děvčata vystupovala. Pásmo lidových písniček a říkánek sklidilo u přítomných velký potlesk. Po vystoupení děvčata rozdávala gratulaci v podobě přáníček, které se svými p. učitelkami ve školce vyrobila. Vystoupení mělo úspěch a organizátoři akce děvčatům poděkovali drobným dárkem. Děkujeme vystupujícím za krásné vystoupení a jejich rodičům za doprovod a pomoc.

Fotogalerie:

{oziogallery 330}

Alena Hubáčková