Dvacet dva předškoláčků přišlo v úterý 11. února na hodinu s tématem zimy a zvířátek v přírodě, hlavně ptáčků. Řekli jsme si a ukázali, jak vypadá krmítko a jaké ptáčky u něj můžeme vidět. Přečetli jsme si říkanku o ptáčcích a na závěr děti na pracovním listu vybarvovaly obrázky, které znázorňovaly to, co je vhodné krmení a co tedy do krmítka patří. Děti byly aktivní a šikovné. Pracovní listy si vzaly na dokončení do školky.