I v této nelehké době nás v pátek 4.12. 2020 navštívil Mikuláš s čertem. S dětmi jsme jim zazpívali písničky, které se jim moc líbily. Následovalo rozdávání balíčků, ale také uhlí. Na závěr mikulášského dopoledne jsme se všichni s naší vzácnou návštěvou vyfotili a rozdali si cukroví, které upekly děti ze třídy Veverek společně s paní učitelkou.