Archiv

Zápis do 1. třídy škol. roku 2017/2018

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

img20170306 11463925Informujeme všechny rodiče předškoláků, že zápisy do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 se budou konat dne 11. 4. 2017 od 12 - 17 hodin a 12.4. 2017 od 9 – 17 hod. Zákonný zástupce může v den stanoveného zápisu písemně požádat o odklad školní docházky, k písemné žádosti však musí v den zápisu přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kapacita pro přijetí do 1. ročníku je 60 žáků.

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce

Organizace a průběh zápisu dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů se dělí na:

1. Část formální v trvání cca 20 min.

Zákonný zástupce požádá o zápis (odklad nebo předčasné přijetí) dítěte k plnění povinné školní docházky.

K formálnímu zápisu je zapotřebí

  • písemná žádost (možno vyplnit u zápisu, formulář najdete v sekci základní škola - pro rodiče - zápis do 1. ročníku ZŠ
  • v případě odkladu a předčasného přijetí odborná vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte

2. Část motivační (není podmínkou přijetí dítěte) v trvání cca 40 min.

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.

* práce s dítětem formou neformálních aktivit a pohovoru

Veškeré Vaše dotazy ohledně zápisu rádi zodpovíme na tel. čísle 596 311 777.

Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku

číslo 5/2017 kterou se stanoví školské obvody spádových základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná
Schváleno: 21.03.2017
Účinnost: 05.04.2017
Zpracovatel: Odbor organizační
Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne 21. 03. 2017 vydalo v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k uplatnění ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Stanovení školských obvodů základních škol

Školský obvod tvoří pro Základní školu a Mateřskou školu Školská, Karviná, příspěvková organizace následující ulice: Bažantnice, Boční, Božkova, Ciolkovského, Jabloňová, Kosmonautů, Kubiszova, Mezi Zahradami, Na Parcelách, Na Stráni, Na Výsluní, Nová, Okrajová, Ořechová, Pionýrů, Pokrok, Polská, Rajecká, Rošického, Samoty, Slepá, Slunečnicová, Šeříková, Školská, tř. 17. listopadu, U Farmy, U Hřiště, U Mateřské školy, U Státní hranice, V Aleji, Višňová, Vrbová, V Zákoutí, Za Splavem, Zelená.