O postup do městského kola v recitaci se ve čtvrtek 6. února utkalo třináct přednášejících ze 4. A, 4. B a 5. A. Všichni se snažili a líbili se porotě i divákům, ale všichni vyhrát a postoupit dále nemohou, navíc u některých zapracovala tréma. Porota na 1. místo nakonec zvolila dva přednášející – Julii Gojovou ze 4.B a Lukáše Kunce ze 4. A, kteří budou naši školu ve své kategorii reprezentovat v městském kole. To proběhne 25. února.