Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

Provoz školy od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

dne 12. 10. 2020 vydala vláda České republiky Usnesení č. 1022 o přijetí krizového opatření v němž:

I. omezuje se s účinností ode dne 14. října 2020:

dle I. bod 4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole

dle I. bod 6 provoz školních družin, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na tomto vzdělávání

To znamená, že jsou uzavřeny oba stupně ZŠ od 14.10.2020 do 1.11.2020, předpokládaný nástup do školy je v pondělí 2.11.2020

Všechny třídy přecházejí na distanční vyučování, 14.10. až 23.10. 2020, prostřednictvím školy on line - elektronické žákovské knížky. Třídní učitelé provedli kontrolu přístupů do žákovských účtů, v případě problémů s připojením budou kontaktovat zákonné zástupce.

26.10. a 27. 10. 2020 jsou volné dny a není distanční vyučování

28. 10. 2020 je státní svátek a není distanční vyučování.

29. a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny a není distanční vyučování.

Distanční výuka je pro žáky povinná a žáci se k ní každý den přihlašují. Pokud se žák v daný den k výuce nepřihlásí, znamená to, že není přítomen. Povinnost omlouvání z výuky platí jako v běžné výuce.

Vážení rodiče, pokud máte k distanční výuce dotazy, kontaktujte prostřednictvím el. žákovské knížky daného vyučujícího nebo třídního učitele, případně telefonicky školu.

Věřím, že společně toto složité období zvládneme ku prospěchu Vašich dětí.

Mgr. Iva Hefnerová, ředitelka školy