Vážení rodiče, milí žáci,

hodnocení žáků na vysvědčení proběhne dle platných právních předpisů s ohledem na Doporučení MŠMT. Hodnotit budeme tradičně známkami. Učitelé v hodnocení jednotlivých předmětů zohlední mimořádnou aktuální situaci a nestandardní průběh výuky ve velké části tohoto pololetí, individuální komplikace a omezení některých žáků. Hodnotit budeme všechny předměty.

Výpis z vysvědčení bude vydán ve čtvrtek 28. ledna 2021 pouze žákům, kteří mají prezenční výuku tj. žákům 1.A a 2.A třídy. Ostatní žáci a rodiče budou ve stejném termínu informováni prostřednictvím On-Line elektronické žákovské knížky, kde bude zobrazeno výsledné hodnocení za pololetí ( Hodnocení – Výpis hodnocení – Hodnocení žáka/studenta), pololetní známka je červená v modrém sloupci. POZOR – je třeba zvolit období 1. pololetí. Fyzicky budou výpisy žákům 3. – 9. třídy vydány do 3 dnů po návratu do školy.

V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny, výuka neprobíhá. Školní družina ani školní jídelna není v provozu.