Archiv

Ohlédnutí za létem

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ohlédnutí za létem aneb učíme se i o prázdninách

Letos již posedmé pořádala naše škola ve spolupráci s provozovateli Chaty Hrádek Energetika Třinec letní tábor s angličtinou pod názvem The University of Hradek - Univerzita Hrádek. Všichni táborníci se proměnili ve studenty a slavnostním slibem při imatrikulaci slíbili vzorně plnit všechny zadané úkoly. Během svého studia studenti plnili úkoly z matematiky (Math), angličtiny (English listening and speaking), biologie (Biology), fyziky a chemie (Physic and Chemistry), dějepisu (History), psychologie (Psychology) a zeměpisu (Geography). Nechyběly oblíbené předměty jako tělesná výchova (P.E.) a umění (Art). Na konci studia museli napsat diplomovou práci a složit závěrečnou zkoušku, aby mohli být promováni a získat tak titul DEX. - Dětský expert (CHEX - The Child Expert). Všichni studenti Univerzity Hrádek titul získali a patřičně ho poslední den studia oslavili.

Podrobnější informace a fotografie z letního studia naleznete na webové stránce: hradek2016.wbs.cz

Radka Prokopová