Archiv


Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Žáci 5.A dostali zajímavý úkol. Měli napsat dopis do školy - kterémukoliv učiteli, ve kterém se měli vyjádřit k distanční výuce.


Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

V Regionální knihovně v Karviné-Mizerově si můžete v těchto dnech prohlédnout výkresy našich dětí. Vzhledem k aktuální situaci, kdy je knihovna uzavřena, vznikly nové výstavní prostory

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ve dnech 7. a 8. 4. 2021.

Bližší informace: https://www.zsskolska.eu/zakladni-skola/pro-rodice/zapis-do-1-rocniku-zs

Vzhledem k aktuální

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

ROZHODNUTÍ

hejtmana Moravskoslezského kraje, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež

Na základě usnesení Vlády České republiky č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

ROZHODNUTÍ

hejtmana Moravskoslezského kraje, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež

Na základě usnesení Vlády České republiky č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Od 1.3. 2021 jsou Usnesením vlády České republiky  č. 196 a přijetím krizového opatření č. 200

uzavřeny  mateřské a základní školy  (prozatím do 21.3.).

Podrobné informace k provozu škol a

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Od 1.3. 2021 jsou Usnesením vlády České republiky  č. 196 a přijetím krizového opatření č. 200

uzavřeny  mateřské a základní školy  (prozatím do 21.3.).

Všechny děti se budou vzdělávat

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Vážení rodiče,

od výchovné poradkyně jste dostali, jak písemné informace o přijímacím řízení na střední školy, tak informace ústní při individuálních pohovorech. Přesto ještě nyní shrnujeme podstatné

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Žádáme rodiče,

aby do středy 17. února 2021 nahlásili na mateřské škole, zda jejich dítě bude chodit do mateřské školy v termínu 22. -  26. 2. 2021, t.j. v době, kdy na základních

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Vážení rodiče,

od pondělí 15. února 2021 dochází k obnovení provozu na mateřské škole.

Vzhledem k tomu, že v měsíci únoru došlo k přerušení provozu  po dobu delší než 5 dnů, bude

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Koncem ledna proběhlo okresní kolo  Olympiády z  českého jazyka. Naši školu reprezentovali Matěj Moj a Daniel Novák ( oba 8.B). Soutěž proběhla online a chlapci se v ní neztratili.

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Vážení rodiče, milí žáci,

hodnocení žáků na vysvědčení proběhne dle platných právních předpisů s ohledem na Doporučení MŠMT. Hodnotit budeme tradičně známkami. Učitelé v hodnocení jednotlivých předmětů

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Vážení rodiče,

v souladu s Vyhláškou 14/2005 S. ,( Vyhláška o předškolním vzdělávání) §3, odst. 2, v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky České republiky č.j. MZDR

...

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení


Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Zde - na této adrese si můžete prohlédnout reportáž televize Polar k naší Srdíčkové výzvě, kterou vyhlásila třída 5.A.   

...