Archiv


Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Na základě informací k provozu škol a školských zařízení od pondělí 7. prosince 2020, které vydalo MŠMT, dochází k úpravě provozu ve školní družině a to následovně:

Upravuje se

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Od pondělí 30.11. 2020 se vrací do školy k výuce všichni žáci 1..- 5. tříd, všichni žáci 9. tříd. Tito žáci budou docházet do školy výhradně prezenčně. Žáci 6.-8. ročníku se budou vzdělávat

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ve čtvrtek 19. 11. 2020 proběhly volby do školské rady na nové funkční období 2020 - 2023.

Z řad pedagogických pracovníků se voleb zúčastnilo 17 voličů. Zástupcem pedagogů na nové funkční období

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ve čtvrtek 19. listopadu 2020 se na Základní škole a Mateřské škole Školská, Karviná, p.o.

uskuteční volby do školské rady

z provozních důvodů dochází ke změně času voleb, volby se uskuteční v

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Od středy 18. 11. 2020 nastupují do školy 1.a 2. ročníky, ostatní ročníky pokračují v povinné distanční výuce.

Žáci 1.A se shromažďují u žákovského vchodu do školy a  v 7.45 hod. je

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ve středu 18. 11. 2020 dochází k návratu žáků 1. a 2. tříd do školy. Stravování pro tyto žáky je zajištěno klasickým způsobem za dodržení veškerých hygienických pravidel.

Nárok na

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Od 2. listopadu 2020 do nástupu žáků na prezenční výuku je provoz na sekretariátě školy omezen.

Referentka školy bude žákům i rodičům k dispozici každý den mezi 8.00 - 13.00 hod.


Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Distanční výuka může být zábavná i čarodějná.


Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Ve čtvrtek 19. listopadu 2020 od 15.30 do 17.30 hodin se na Základní škole a Mateřské škole Školská, Karviná, p.o.

uskuteční volby do školské rady.

Od dnešního dne mohou všichni zákonní

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Vážení rodiče,

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání při základních, středních a vyšších odborných školách dle § 185

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Jsou před námi volné dny, tentokrát jich bude trochu více, než jsme na začátku školního roku čekali. Momentálně se celá naše společnost nachází v hluboké pandemické krizi. Tuto krizi

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

 Koncem září a začátkem října měli možnost žáci 4.A, 5. B a 9.B prožít dopoledne s odborníkem ve svém oboru. A tak čtvrťáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací od předsedkyně ČZS ( Český

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Vážení rodiče,

dne 12. 10. 2020 vydala vláda České republiky Usnesení č. 1022 o přijetí krizového opatření v němž:

I. omezuje se s účinností ode dne 14. října 2020:

dle I. bod 4.

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

A je tady podzim a s ním i naše bramboriáda.

Na čtvrtek 8. října se těšily všechny děti z naší školky. Čekala nás totiž Bramboriáda. Ta se konala dopoledne všechny děti si ji pořádně užily. Bylo pro ně

...

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ PLATNÉ OD 12. 10. 2020 DO 30. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 997, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 bude

...