Zaměstnanci družiny

Bc. Marie Betíková -  vedoucí vychovatelka

Vlasta Třaskalíková - vychovatelka

Nikola Dudová - vychovatelka