Zaměstnanci jídelny

Vedoucí školní jídelny:

Petra Machaczková

Vedoucí kuchařka:

Chroboková Lucie

Kuchařky:

Sedlaříková Štěpánka
Sirková Martina