Ochrana oznamovatelů

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu (ochraně oznamovatelů).

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“). Podle této směrnice je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu.

ČR, potažmo statutární město Karviná (dále jen SMK), dostálo od 17.12.2021 závazkům, které pro něj ze Směrnice vyplývají, zejména zavést a provozovat vnitřní oznamovací systém.

Odkaz na vnitřní oznamovací systém SMK:

https://www.karvina.cz/magistrat/oznamovani-protipravniho-jednani-1

Stáhněte si přílohu:

Kategorie: