Organizace školního roku 2018/2019

Důležité termíny:

Zahájení školního roku :

Podzimní prázdniny :

Vánoční prázdniny :

 

Pololetní prázdniny :

Jarní prázdniny :

Velikonoční prázdniny :

Vysvědčení za 2. pololetí :

Hlavní prázdniny :

 

3. září 2018

29. října a  30. října 2018

od 22. prosince 2018 do  2. ledna 2019

vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019

pátek 1. února 2019

11. až 17. února 2019

18. dubna 2019

pátek 28. června 2019

1. července až 31. srpna 2019

Pedagogické rady:

I. pdg. rada, zahájení

II. pdg. rada, hodnocení 1. čtvrtletí

III. pdg. rada, klasifikace za 1. pololetí

IV. pdg. rada, hodnocení 3. čtvrtletí

V. pdg. rada, klasifikace za 2. pololetí

1. září 2018

čtvrtek 22. listopadu 2018

čtvrtek 24. ledna 2019

čtvrtek 25. dubna 2019

čtvrtek 21. června 2019

Styk s rodiči:

- denně před vyučováním od 7.45 - 7.55 hod.

- kdykoliv po předchozí domluvě s učitelem

- konzultace se členy školního poradenského pracoviště kdykoliv po předchozí domluvě

Třídní schůzky a konzultace:

4. září 2018

11. září 2018

22. listopadu 2018

3. ledna 2019

25. dubna 2019

6. června 2019

červen 2019

1. třídy: v 16.00 hod.

1.- 5. roč. v 15.30 hod. , 6. - 9. roč.v 16.00 hod.

1.- 5. roč. v 15.30 hod., 6. - 9. roč.v 16.00 hod.

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

1.- 5. roč. v 15.30 hod., 6. - 9. roč.v 16.00 hod.

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

budoucí žáci 1. tříd

Zájmové útvary ve škol. roce 2018/2019