Organizace školního roku 2020/2021

Důležité termíny:

Zahájení školního roku :

Podzimní prázdniny :

Vánoční prázdniny :

 

Pololetní prázdniny :

Jarní prázdniny :

Velikonoční prázdniny :

Vysvědčení za 2. pololetí :

Hlavní prázdniny :

 

1. září 2020

29. října a  30. října 2020

od 23. prosince 2020 do  3. ledna 2021

vyučování začíná v pondělí 4. ledna 2021

pátek 29. ledna 2021

22. - 28. února 2021

1. dubna 2021

úterý 30. června

1. července až 31. srpna 2021

Pedagogické rady:

I. pdg. rada, zahájení

II. pdg. rada, hodnocení 1. čtvrtletí

III. pdg. rada, klasifikace za 1. pololetí

IV. pdg. rada, hodnocení 3. čtvrtletí

V. pdg. rada, klasifikace za 2. pololetí

1. září 2020

19. listopadu 2020

21. ledna 2021

22. dubna 2021

24. června 2021

Styk s rodiči:

- denně před vyučováním od 7.45 - 7.55 hod.

- kdykoliv po předchozí domluvě s učitelem

- konzultace se členy školního poradenského pracoviště kdykoliv po předchozí domluvě

Třídní schůzky a konzultace:

1. září 2020

10. září 2020

19. listopadu 2020

7. ledna 2021

22. dubna 2021

3. června 2021

červen 2021

1. třídy: v 9.30 hod.

2.- 5. roč. v 15.30 hod., 6. - 9. roč.v 16.00 hod.

1.- 5. roč. v 15.30 hod., 6. - 9. roč.v 16.00 hod.

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

1.- 5. roč. v 15.30 hod., 6. - 9. roč.v 16.00 hod.

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

budoucí žáci 1. tříd

Zájmové útvary ve škol. roce 2020/2021

Kreativ                                    Mgr. Hana Walová

Mozaika                                   Mgr. Radka Sikorová

Chytré hlavičky                Mgr. Hana Walová

Zapomenutá řemesla        Mgr. Radka Sikorová

Podnikatelský klub              Mgr. Pavel Huťka