Organizace školního roku 2021/2022

Důležité termíny:

Zahájení školního roku :

Podzimní prázdniny :

Vánoční prázdniny :

 

Pololetní prázdniny :

Jarní prázdniny :

Velikonoční prázdniny :

Vysvědčení za 2. pololetí :

Hlavní prázdniny :

 

1. září 2021

27. října a  29. října 2021

od 23. prosince 2020 do  2. ledna 2022

vyučování začíná v pondělí 3. ledna 2022

pátek 4. února 2022

7. - 13. března 2022

14. dubna 2022

čtvrtek 30. června 2022

1. července až 31. srpna 2022

Pedagogické rady:

I. pdg. rada, zahájení

II. pdg. rada, hodnocení 1. čtvrtletí

III. pdg. rada, klasifikace za 1. pololetí

IV. pdg. rada, hodnocení 3. čtvrtletí

V. pdg. rada, klasifikace za 2. pololetí

1. září 2021

22. listopadu 2021

24. ledna 2022

13. dubna 2022

20. června 2022

Styk s rodiči:

- denně před vyučováním od 7.45 - 7.55 hod. ( dle aktuální epidemiologické situace)

- kdykoliv po předchozí domluvě s učitelem

- konzultace se členy školního poradenského pracoviště kdykoliv po předchozí domluvě

Třídní schůzky a konzultace:

1. září 2021

16. září 2021 ( dle aktuální epidemiologické situace)

18. listopadu 2021

6. ledna 2022

21. dubna 2022

2. června 2022

červen 2022

1. třídy: v 9.30 hod.

2.- 5. roč. v 15.30 hod., 6. - 9. roč.v 16.00 hod.

1.- 5. roč. v 15.30 hod., 6. - 9. roč.v 16.00 hod.

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

1.- 5. roč. v 15.30 hod., 6. - 9. roč.v 16.00 hod.

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

budoucí žáci 1. tříd