Organizace školního roku

Důležité termíny:

Zahájení školního rokuPodzimní prázdninyVánoční prázdninyPololetní prázdniny
1. září 2022 26. října a 27. října 2022

od 23. 12 2022 do 2. ledna 2023

vyučování začíná v úterý 3. 1. 2023

pátek 3. února 2023
Jarní prázdninyVelikonoční prázdninyVysvědčení za 2. pololetíHlavní prázdniny
13. - 19. března 2023 6. dubna 2023 pátek 30. června 2023 1. 7. až 3. 9. 2023

Pedagogické rady:

I. pedagogická radaII. pedagogická radaIII. pedagogická radaIV. pedagogická radaV. pedagogická rada

1. září 2022

zahájení

24. listopadu 2022

hodnocení 1. čtvrtletí

19. ledna 2023

klasifikace za 1. pololetí

24. dubna 2023

hodnocení 3. čtvrtletí

26. června 2023

klasifikace za 2. pololetí

Styk s rodiči:

  • denně před vyučováním od 7.45 - 7.55 hod. (dle aktuální epidemiologické situace)
  • kdykoliv po předchozí domluvě s učitelem
  • konzultace se členy školního poradenského pracoviště kdykoliv po předchozí domluvě

Třídní schůzky a konzultace:

5. září 202215. září 202224. listopadu 2022

1. třídy: v 16.00 hod.

2.- 5. roč. v 15.30 hod.

6. - 9. roč.v 16.00 hod.

1.- 5. roč. v 15.30 hod.

9. roč.v 16.00 hod.

5. ledna 202324. dubna 20231. června 2023červen 2023

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

1.- 5. roč. v 15.30 hod.

6. - 9. roč.v 16.00 hod.

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

budoucí žáci 1. tříd

Kategorie: