Složení:

Předseda

Mgr. Roman Hamrus (člen jmenovaný zřizovatelem)

Místopředseda

Mgr. Luděk Wala (zástupce pedagogů)

Člen

Ing. Richard Pavlík (zástupce zákonných zástupců žáků)

Termíny jednání:

3. 12. 2014

10. 4. 2015

5. 10. 2015

10. 5. 2016

13. 10. 2016

květen 2017