I v letošním školním roce mohou malí sportovci pod vedením pana učitele Mgr. Jana Czyže sportovat. Společně se scházejí každou středu odpoledne ve velké školní tělocvičně, aby zde protáhli své tělíčko, změřili svou rychlost a obratnost ve sportovních disciplínách.

Fotogalerie:

{oziogallery 328}