Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 2

Veselé nádvoří

Svátek všech dětí jsme strávili na našem školním nádvoří, které jsme si kreslením křídami pěkně zkrášlili.

Na nádvoří se nakreslila obrovská kytka. Děti se rozdělily do skupinek a do každého okvětního lístku nakreslily své oblíbené hračky, místa a věci ze kterých mají radost nebo věci na které se těší a které je čekají.

A aby to nebylo jen o kreslení, tak si za odměnu hrály s bublifuky a přitom si mohly zatančit na šmoulí diskotéku.

No a když to byl ten Den dětí, tak si každý odnesl malou drobnost.

Tereza Golasowská

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 14

Praxe v naší družině

Naši družinu si vybrala na souvislou třítýdenní pedagogickou praxi bývalá žačka naší školy, nynější studentka druhého ročníku ze Střední pedagogické školy v Krnově.
Praxe probíhala v III. oddělení školní družiny, kde se aktivně zúčastnila dění nejen ve třídě, ale i na školní zahradě. Studentka mezi nás krásně zapadla
a vytvořila příjemnou atmosféru. Studentka podporovala jak tvořivost, tak spolupráci. Učila se rovněž řešit problémové situace. Byla stále přátelská, milá, veselá, ale i důsledná a dbala na kázeň a bezpečnost ve třídě. Pro děti si připravila celou škálu aktivit kupříkladu pohybové hry, povídání na různá témata, vědomostní hry, výtvarnou činnost. Nejvíce děti ocenily přítomnost praktikantky, když měly za úkol udělat pořádek v puzzlech. Věřte, nebylo toho málo.
Úkoly, které jí byly svěřeny, plnila k plné spokojenosti. Jménem všech vychovatelek i dětí praktikantce děkujeme a přejeme jí hodně úspěchů, zdárné ukončení studia a hodně elánu při práci s dětmi. Věříme, že praxe v naší družině splnila její očekávání a byla jí přínosem.
Na závěr prozradím, že třetí týden její praxe čekalo děti i naši skvělou praktikantu překvapení v podobě dalšího praktikanta, ale o něm až příště. Jen napovím, že všichni jsme byli báječná sehraná parta. Pro děti to bylo pěkné a zábavné zpestření.

Miriam Poledníková

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 9

Rodiče, pozor

Vážení rodiče žáků 1. až 4. tříd.

Ve čtvrtek 8. června 2023 máte možnost přihlásit své dítě do školní družiny na příští školní rok.

Přihlásit je můžete v čase od 7.45 - 12.00 hod v budově základní školy a od 15.00 - 16.30 hod. v budově školní družiny u zástupce ŘŠ pro zájmové vzdělávání p. Miriam Poledníkové.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 19

Opékání buřtíků

Před samotnou akcí příznivci společného opékání buřtíků si nastudovali nejen teorii nařezávání buřtů včetně jejich správného opékání, ale i upozornění na fotografování jejich maličkostí během této akce. Vyzbrojeni teoretickými znalosti a poučením jsme se konečně sešli na školní zahradě u ohniště. Samotnému aktu opékání ovšem předcházela povinná promenáda kolem výstavky s odnáškou zapomenutých věcí v družině. Po přehlídce, kde pouze několik (bohužel) srdcí zajásalo nad znovunalezenými věcmi, nastal zlatý hřeb odpoledne - opékání buřtíků. Zatímco se rodiče u ohniště snažili docílit dokonale opečené uzeniny lahodící jak oku, tak jejím chuťovým pohárkům, jejich budoucí nástupci dováděli na školní zahradě.

Děkujeme a jsme rádi, že jste si v tom každodenním shonu našli chvilku a přišli mezi nás.

Miriam Poledníková

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 26

Návštěva zvířecího koutku

V pátek 26. května jsme se s rodiči družinových dětí vydali na předem plánovanou společnou návštěvu zvířecího koutku v parku Boženy Němcové. Vyzbrojeni jsme byli množstvím různé zeleniny a ovocem, abychom pomocí těchto pochutin mohli zlenošená zvířátka povzbudit k bližšího příchodu k plotu a my si je mohli pořádně prohlédnout a seznámit se s nimi. Tato příprava se vyplatila. Ve chvíli, kdy jsme doputovali až k výběhům, zvířata byla dále, než se nám hodilo, ale již první vytažená mrkev zaujala jejich pozornost a největší mlsouni se k nám přiblížili a další je následovali. Mohli jsme vidět daňky a jejich samice – daněly, pávy, kozy.

Po prohlídce jsme se vydali na blízké hřiště, kde se děti vydováděly a nasvačily, aby měli dost sil na delší cestu parkem zpět do družiny.

Světlana Vránová