Archiv

Zastupitelstvo vydalo OZV

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Obecně závazná vyhláška

číslo 5/2017 kterou se stanoví školské obvody spádových základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná
Schváleno: 21.03.2017
Účinnost: 05.04.2017
Zpracovatel: Odbor organizační

Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne 21. 03. 2017 vydalo v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k uplatnění ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 2
Stanovení školských obvodů mateřských škol

Školský obvod tvoří pro Základní školu a Mateřskou školu Školská, Karviná, příspěvková organizace (odloučené pracoviště mateřská škola na adrese Školská 431/26, Karviná-Ráj) následující ulice: Božkova, Ciolkovského, Kosmonautů, Pokrok, Rošického, Školská, tř. 17. listopadu, V Aleji, Za Splavem.