Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 131

Vesmírné konstrukce

POLYTECHNIKA: KROUŽEK „KREATIVCI“ - II. oddělení

27. KONSTRUKTÉŘI – VESMÍRNÉ KONSTRUKCE

Vytvářet vesmírné konstrukce byl náš nový úkol. Děti měly k dispozici několik stavebnic, z níž některé byly zapůjčeny ze soukromých zásob. Než se pustily do stavění, mohly si vesmírné objekty prohlédnout z knih a také z internetu.

Děti si rozebraly stavebnice a vrhly se do stavění. Některé objekty vznikaly dle předlohy, jiné dle vlastní fantazie. Dokonce nám vznikl vesmírný stojan pro naši planetu, a také mimozemští tvorové. Tvořivosti se meze nekladou. Oceňuji také spolupráci mezi dětmi. Dobrá práce!

Světlana Vránová

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 126

Květinová fontána

POLYTECHNIKA: KROUŽEK „ŠIKULÍCI“ (22. + 23.) I. ODDĚLENÍ, KREATIVCI“ (25. + 26.) II. ODDĚLENÍ, „TVOŘÍLCI“ (25. + 26.) III. ODDĚLENÍ

VÝROBA KVĚTINOVÉ FONTÁNY

Naše kreativní nápady se spojily v jeden hlavní a společnými silami jsme se vrhli na tvoření fontány. Možná se ptáte: proč fontána? Voda je pro náš život nesmírně důležitá a jak jsme si již připomínaly na Den vody, tak se o ní musíme náležitě starat a vážit si ji. To byl jeden z důvodů proč tvořit životodárnou fontánu. Dalším bylo připomenutí Karviné jako lázeňského města, kde je možnost odpočinou, načerpat nové síly a také uzdravit části těla. To je skvělé, že máme v našem městě takové místo, které i nám obyvatelům napomáhá k dobrému.

Děti hýřily nápady, jak zdobit, stavět vzpěrné sloupy, vytvořit tryskající vodu. Střídaly se u lepení, stříhání, hledání vhodných částí a barev na vytvářený objekt. Všechny byly moc šikovné a měly zájem se zapojit. Krásná společná práce dala dohromady obdivuhodný objekt, který byl nakonec osázen gerberami a afrikány. Vše jsme usadili na podkladovou desku, za jejíž dodání děkujeme panu školníkovi.

Ve čtvrtek ráno jsme fontánu odvezli na náměstí ve Fryštátu, kde jste mohli naše dílo obdivovat a hlasovat pro něj. Všem, kteří se hlasování zúčastnili, děkujeme!

Vychovatelky ŠD

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 144

Den Země

Den věnovaný podpoře životnímu prostředí jsme se rozhodli připomenout propojením různých aktivit v několikadenních činnostech. Jelikož jsme se drželi známého přísloví: „Nejdříve práce, potom zábava.“, tak první aktivitou byla výroba Květinové fontány pro ekologickou soutěž, následovalo malování tematických velkoplošných plakátů a výroba obrázků z PET víček. Když bylo hotovo, přišla na řadu zábava: zajímavé povídání, zhlédnutí vzdělávacího videa o tom, proč je naše planeta v ohrožení a co s tím můžeme dělat. Dále úniková hra, kde se děti ocitly uprostřed oceánu na Tajemném souostroví a snažily se najít pramen čisté vody. Děti sice získaly mapu souostroví, ale ovšem musely splnit úkoly, aby získaly indicie, které jim měly napovědět, kde naleznou místo s pitnou vodou. Všechny děti pitnou vodu nalezly, takže nikdo nezemřel žízní, proto jsme pokračovali v pohybové hře Čtyři rohy, při které se děti učily správně třídit odpad. Když byl odpad náležitě roztříděn do kontejnerů, mohla následovat všemi oblíbená sladká tečka nakonec. Nechtěli jsme jen mluvit o tom, že ochrana životního prostředí je důležitá a není nám lhostejná, ale chtěli jsme to dokázat tím, že přiložíme ruku k dílu. Vyhrnuli jsme si rukávy, vzali do rukou hrábě a šli vyhrabovat starou trávu v okolí školní družiny a na školní zahradě. A to pro změnu byla „sladká“ odměna pro náš školní areál. Miriam Poledníková

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 163

Objekt na Den Země

POLYTECHNIKA: KROUŽEK „KREATIVCI“ - II. oddělení 23. + 24. NÁVRH A PRVNÍ ČÁST REALIZACE OBJEKTU Den Země bude již brzy tady a my jsme zareagovali na výzvu z města Karviná a přijali nabídku na vytvoření objektu z recyklovaných materiálů, který bude vystaven na městském hlavním náměstí. Náš objekt bude hlavně z plastových částí. Jako každý projekt, tak i zde je nutné si nejprve vytvořit návrh, který bude možné zrealizovat. K tomu je potřeba znát, jak se daný materiál chová, jak jej můžeme zpracovat a zužitkovat. To byla také jedna z důležitých částí realizace celého projektu. Děti popustily svou fantazii a navrhovali zajímavé objekty. Vybrali jsme jeden a začali tvořit. Nechceme úplně dopředu prozrazovat o jaký objekt se jedná, ještě nás na něm čeká kus práce, ale určitě se na něj přijďte podívat ve čtvrtek 20. dubna na náměstí do Karviné. Můžete nám svým hlasováním pomoci vyhrát a získat od města odměnu na naše další družinové tvoření. Díky všem, kteří se svým hlasováním zapojí! Světlana Vránová

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 133

Kulturní rozmanitost

KULTURNÍ ROZMANITOST: Národnostní menšiny u nás Vzdělávacím programem o národnostních menšinách prostřednictvím zábavných úkolů měly děti získat povědomí a upevnit si poznatky o etnikách žijících na území České republiky. Ať už má dospělý člověk na to jakýkoliv názor, je potřeba děti obeznámit i s rozdílnými skupinami, než v které vyrostly, protože nevědomost může přinášet konflikt. Třídu jsme vyzdobili obrázky vlajek a krojů národnostních menšin a plakáty se zajímavými informacemi, kupříkladu o romské kultuře nebo vietnamských pověrách. Děti se seznámily s pojmy majoritní a minoritní společnost, povídali jsme si o tom, co si představují pod pojmem národnostní menšina, o národnostních menšinách, získaly povědomí o Domu národnostních menšin a dozvěděly se o významných dnech spjatých s menšinami atd. Velmi zajímavými a zábavnými úkoly byly pro děti poslechy ukázek hudebních nástrojů typické pro daný národ, které měly přiřadit s názvem k obrázku muzikanta s hudebním nástrojem a ukázky předčítaného textu i národní hymny, jež měly uhádnout, které národnostní menšině patří. Dále vyškrtat všechny názvy minoritních společností v osmisměrce, najít stín daného národního kroje, spojit název menšiny s vlajkou a krojem, ke které patří atp. Získání povědomí o národnostních menšinách, které mělo mimo jiné upevňovat pozitivní postoj vůči kulturní rozmanitosti, bylo zakončeno jak jinak než sladkou tečkou. Pro zajímavost, od roku 2002 se dvacátý první květen z rozhodnutí OSN slaví jako Světový den kulturní rozmanitosti. Miriam Poledníková