Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 180

Den Země

Den věnovaný podpoře životnímu prostředí jsme se rozhodli připomenout propojením různých aktivit v několikadenních činnostech. Jelikož jsme se drželi známého přísloví: „Nejdříve práce, potom zábava.“, tak první aktivitou byla výroba Květinové fontány pro ekologickou soutěž, následovalo malování tematických velkoplošných plakátů a výroba obrázků z PET víček. Když bylo hotovo, přišla na řadu zábava: zajímavé povídání, zhlédnutí vzdělávacího videa o tom, proč je naše planeta v ohrožení a co s tím můžeme dělat. Dále úniková hra, kde se děti ocitly uprostřed oceánu na Tajemném souostroví a snažily se najít pramen čisté vody. Děti sice získaly mapu souostroví, ale ovšem musely splnit úkoly, aby získaly indicie, které jim měly napovědět, kde naleznou místo s pitnou vodou. Všechny děti pitnou vodu nalezly, takže nikdo nezemřel žízní, proto jsme pokračovali v pohybové hře Čtyři rohy, při které se děti učily správně třídit odpad. Když byl odpad náležitě roztříděn do kontejnerů, mohla následovat všemi oblíbená sladká tečka nakonec. Nechtěli jsme jen mluvit o tom, že ochrana životního prostředí je důležitá a není nám lhostejná, ale chtěli jsme to dokázat tím, že přiložíme ruku k dílu. Vyhrnuli jsme si rukávy, vzali do rukou hrábě a šli vyhrabovat starou trávu v okolí školní družiny a na školní zahradě. A to pro změnu byla „sladká“ odměna pro náš školní areál. Miriam Poledníková

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 202

Objekt na Den Země

POLYTECHNIKA: KROUŽEK „KREATIVCI“ - II. oddělení 23. + 24. NÁVRH A PRVNÍ ČÁST REALIZACE OBJEKTU Den Země bude již brzy tady a my jsme zareagovali na výzvu z města Karviná a přijali nabídku na vytvoření objektu z recyklovaných materiálů, který bude vystaven na městském hlavním náměstí. Náš objekt bude hlavně z plastových částí. Jako každý projekt, tak i zde je nutné si nejprve vytvořit návrh, který bude možné zrealizovat. K tomu je potřeba znát, jak se daný materiál chová, jak jej můžeme zpracovat a zužitkovat. To byla také jedna z důležitých částí realizace celého projektu. Děti popustily svou fantazii a navrhovali zajímavé objekty. Vybrali jsme jeden a začali tvořit. Nechceme úplně dopředu prozrazovat o jaký objekt se jedná, ještě nás na něm čeká kus práce, ale určitě se na něj přijďte podívat ve čtvrtek 20. dubna na náměstí do Karviné. Můžete nám svým hlasováním pomoci vyhrát a získat od města odměnu na naše další družinové tvoření. Díky všem, kteří se svým hlasováním zapojí! Světlana Vránová

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 167

Kulturní rozmanitost

KULTURNÍ ROZMANITOST: Národnostní menšiny u nás Vzdělávacím programem o národnostních menšinách prostřednictvím zábavných úkolů měly děti získat povědomí a upevnit si poznatky o etnikách žijících na území České republiky. Ať už má dospělý člověk na to jakýkoliv názor, je potřeba děti obeznámit i s rozdílnými skupinami, než v které vyrostly, protože nevědomost může přinášet konflikt. Třídu jsme vyzdobili obrázky vlajek a krojů národnostních menšin a plakáty se zajímavými informacemi, kupříkladu o romské kultuře nebo vietnamských pověrách. Děti se seznámily s pojmy majoritní a minoritní společnost, povídali jsme si o tom, co si představují pod pojmem národnostní menšina, o národnostních menšinách, získaly povědomí o Domu národnostních menšin a dozvěděly se o významných dnech spjatých s menšinami atd. Velmi zajímavými a zábavnými úkoly byly pro děti poslechy ukázek hudebních nástrojů typické pro daný národ, které měly přiřadit s názvem k obrázku muzikanta s hudebním nástrojem a ukázky předčítaného textu i národní hymny, jež měly uhádnout, které národnostní menšině patří. Dále vyškrtat všechny názvy minoritních společností v osmisměrce, najít stín daného národního kroje, spojit název menšiny s vlajkou a krojem, ke které patří atp. Získání povědomí o národnostních menšinách, které mělo mimo jiné upevňovat pozitivní postoj vůči kulturní rozmanitosti, bylo zakončeno jak jinak než sladkou tečkou. Pro zajímavost, od roku 2002 se dvacátý první květen z rozhodnutí OSN slaví jako Světový den kulturní rozmanitosti. Miriam Poledníková

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 173

Srdce z lásky

POLYTECHNIKA: KROUŽEK „ŠIKULÍCI“ (21) Srdce z lásky Kdo by nechtěl srdce z lásky. Takové srdíčko potěší každého rodiče či prarodiče. Děti své srdce tentokrát nevybarvovaly ani nemalovaly, ale vyzkoušely si novou techniku, která se nazývá enkaustika. Enkaustika znamená malování horkým voskem na lesklý papír, aby se nám voskovky hezky prolínaly. K tomu je potřeba speciální žehlička na kterou se kreslí voskovkami. Děti pracovaly za mého přísného dohledu, aby nedošlo k žádnému popálení. Tereza Golasowská

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 172

Tužkovník

POLYTECHNIKA: KROUŽEK „ŠIKULÍCI“ (20) Tužkovník Ke každému psacímu stolu patří organizér na tužky a pastelky neboli tužkovník či třeba pastelkovník. Takový jednoduchý tužkovník z roliček od toaletního papíru a barevného papíru si děti vyrobily v našem kroužku. Procvičily si tím stříhání či lepení, ale hlavně svou trpělivost, kterou je potřeba posilovat. Dětem se práce moc povedly a své tužkovníky si odnášely spokojeně domů. Tereza Golasowská