Pronájmy prostor (tělocvična / školní jídelna)

Poskytujeme pronájem nebytových prostor – tělocvičen (na základě usn. č. 3239 z 59. schůze RM a v souladu se zřizovací listinou platnou od 1. 9. 2009) a pronájem školní jídelny (na základě dodatku č. 1 ke ZL schváleno ZM usn. č. 1063 ze dne 2. 3. 2010).

Pronájmy jsou zpravidla ve všední dny v odpoledních a večerních hodinách.

K pronájmu jsou určeny tělocvična a školní jídelna. Tělocvična vyhovuje k běžnému cvičení, aerobiku, k míčovým hrám. K dispozici je šatna, toalety a sprchy.
Podmínkou vstupu je sálová obuv s bílou podrážkou!!!

Vytížení tělocvičny ve škol. roce 2023/2024

Aktualizace kalendáře: 4. 9. 2023

Školní jídelnu je možné využívat pro besedy, jednání bytových družstev, společenství vlastníků bytů apod.

Veškeré pronájmy probíhají na základě platných smluv, které škola uzavírá s nájemcem.

Ceník 2023:

MístnostCena za hodinu
TĚLOCVIČNA 250 Kč
ŠKOLNÍ JÍDELNA 160 Kč

Místnosti lze pronajmout po předchozí domluvě s ekonomkou školy Ing. Purgatovou, tel. 558 271 923. U pravidelných akcí se pronájem platí v měsíci, ve kterém se akce koná.

Způsob úhrady za pronájem:

je možný bezhotovostně na účet školy a to na základě fakturace.

Název přílohyFormátVelikost v kB
word icon Žádost o pronájem DOC 44