Zápis do 1. ročníku základní školy

Informujeme všechny rodiče předškoláků, že zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se budou konat v prostorách školy ve dnech

7. 4. 2021 od 12:30 – 17:00 hodin a 8. 4. 2021 od 9:00 – 17:00 hod.

U zápisu zákonný zástupce předloží svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce může v den stanoveného zápisu písemně požádat o odklad školní docházky, k písemné žádosti však musí v den zápisu přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

>Obecně závazná vyhláška

číslo 5/2017 kterou se stanoví školské obvody spádových základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná
Schváleno: 21.03.2017
Účinnost: 05.04.2017
Zpracovatel: Odbor organizační

Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne 21. 03. 2017 vydalo v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k uplatnění ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1
Stanovení školských obvodů základních škol

Školský obvod tvoří pro Základní školu a Mateřskou školu Školská, Karviná, příspěvková organizace následující ulice: Bažantnice, Boční, Božkova, Ciolkovského, Jabloňová, Kosmonautů, Kubiszova, Mezi Zahradami, Na Parcelách, Na Stráni, Na Výsluní, Nová, Okrajová, Ořechová, Pionýrů, Pokrok, Polská, Rajecká, Rošického, Samoty, Slepá, Slunečnicová, Šeříková, Školská, tř. 17. listopadu, U Farmy, U Hřiště, U Mateřské školy, U Státní hranice, V Aleji, Višňová, Vrbová, V Zákoutí, Za Splavem, Zelená.

Stáhněte si přílohu: