Zápis do 1. ročníku základní školy

Informujeme všechny rodiče předškoláků, že zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 se bude konat v prostorách školy dne

9. 4. 2024 od 10:00 – 18:00 hodin

U zápisu zákonný zástupce předloží svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce může v den stanoveného zápisu písemně požádat o odklad školní docházky, k písemné žádosti však musí v den zápisu přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Obecně závazná vyhláška

číslo 5/2017 kterou se stanoví školské obvody spádových základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná
Schváleno: 21.03.2017
Účinnost: 05.04.2017
Zpracovatel: Odbor organizační

Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne 21. 03. 2017 vydalo v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k uplatnění ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Stanovení školských obvodů základních škol

Školský obvod tvoří pro Základní školu a Mateřskou školu Školská, Karviná, příspěvková organizace následující ulice:
 • Bažantnice,
 • Boční,
 • Božkova,
 • Ciolkovského,
 • Jabloňová,
 • Kosmonautů,
 • Kubiszova,
 • Mezi Zahradami,
 • Na Parcelách,
 • Na Stráni,
 • Na Výsluní,
 • Nová,
 • Okrajová,
 • Ořechová,
 • Pionýrů,
 • Pokrok,
 • Polská,
 • Rajecká,
 • Rošického,
 • Samoty,
 • Slepá,
 • Slunečnicová,
 • Šeříková,
 • Školská,
 • tř. 17. listopadu,
 • U Farmy,
 • U Hřiště,
 • U Mateřské školy,
 • U Státní hranice,
 • V Aleji,
 • Višňová,
 • Vrbová,
 • V Zákoutí,
 • Za Splavem,
 • Zelená.

Stáhněte si přílohu: