Něco málo o naší základní škole

Psal se 1. březen 1962 a 517 žáků usedlo poprvé do lavic v 18 třídách nově postavené školní budovy. Bylo to již 50. let a škola si připomenula toto výročí svého vzniku slavnostní akademií, která se uskutečnila 24.5. 2012 v MDK v Karviné - Novém Městě. Patříme mezi nejstarší základní školy statutarního města Karviná. Působíme v lokalitě Ráj.

Za dobu své existence jsme vychovali spoustu nadaných a talentových žáků, kteří jsou dnes na nejrůznějších funkcích pracovního procesu. Během neodvratně ubíhajících let se z mnoha žáků stali rodiče a jejich děti navštěvují tutéž školu, sedávají v týchž třídách. Něco zůstává neměnné, jiné se naopak mění velmi rychle.

Pochopitelně nesmíme zapomenout ani na stovky pedagogů, kteří v průběhu života školy významným způsobem ovlivňovali a dotvářeli charakter a myšlení tisíců žáků.

Co nabízí naše škola dnes?

Pojdmě se vymanit z histore a zaměřme se na současnost.

Cílem každé základní školy by mělo být vzdělávat a vychovávat. Za dlouhou dobu naší existence však škola prošla mnoha etapami a dlouhodbým vývojem.

Je namístě si položit otázku, kam se škola za ty roky posunula?

Dalo by se říci, že se posunula o velmi velký kus vpřed. Nelze opomenout nové myšlení, zápal a chuť zkoušet nové způsoby a metody v učení, snaha zlepšovat komunikaci s okolním, ale taky podporovat zdravou komunikaci na půdě školy.

Utvořit úzké vazby mezi pedagogy a žáky, školou a rodiči ratolestí navštěvující školu patří mezi základní pilíře budoucího vývoje. Do školy vpluly nové školní pomůcky, zvýšila se úroveň a kvalita výuky. Přibyla řada speciálních učeben k daným stěžejním předmětům. Opomíjitelný pochopitelně nemůže být neustálý masivní rozvoj informačních a komunikačních technologí, který se výrazně projevil nejenom na výuce samotné.

Škola od roku 1993 funguje jako příspěvková organizace. Jedná se o veřejný sektor prospěsný lidem, do kterého se v poslední době vnáší prvky marketingu. Žákům je dáván větší prostor pro vyjádření svých názorů. Jsou vzdělávání podle školního vzdělávacího programu "Škola v Ráji - ráj ve škole".

Za 50. let prošlo školní budovou mnoho kvalitních pedagogů. Někteří zůstali, aby předávali své zkušenosti a vědomosti karvinským dětem, někteří šli šířit české školství za hranice republiky ( USA, Filipiny, Německo...). Jiní zase pro své zkušenosti se stali třeba poradci na ministerstvu, rozšířili řady zaměstnanců ČŠI, stali se vysokoškolskými učiteli, řediteli středních škol nebo redaktory České televize a tiskových agentur. I naši žáci nám dělají radost. Najdeme je mezi lékaři, právníky, mnozí jsou dnes našimi kolegy, stali se členy zastupitelstev, ale také jsou na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí.

Kvalit a umu našich pedagogů si všimla i Rada statutárního města Karviná a ocenila za pedagogickou činnost následující pedagogy:

 • Věra Martínková
 • Hana Raicová
 • Iva Hefnerová
 • Jana Pazdziorová
 • Miroslava Zbavitelová
 • Radka Sikorová
 • Radka Prokopová
 • Luděk Wala
 • Jiřina Zielinová
 • Radka Kapolková
 • Alena Hubáčková
 • Petra Zawadová
 • Leona Januszková

Ve škole funguje i školní žákovský parlament. Škola se v neposlední řadě zapojuje do mnoha projektů, školních i mimo školních činností. Nezanedbatelná není ani charitativní činnost školy, za kterou získala v roce 2010 prestižní "Cenu Ď", kterou si žáci převzali na slavnostním galavečeru ve Stavovském divadle v Praze. O aktivitách pedagogů i žáků školy se můžete dozvědět prostřednictvím našich stránek.

V průběhu let působili na škole tito ředitelé:

1962 až 1963 Ludvík Němec

1964 až 1970 Jindřich Licek

1971 až 1976 Bořivoj Peška

1976 až 1988 Dagmar Burová

1988 až 1993 Rudolf Fiedler

1993 až 1999 Šárka Hanušová

1999 až 2006 a stále Pavel Buzek (uvolněn pro funkci ve státní správě)

2006 až dosud Iva Hefnerová

Kategorie: