Školská rada

Školská rada v období 2017 -2020

Složení:

Předseda

Mgr. Roman Hamrus (člen jmenovaný zřizovatelem)

Místopředseda

Mgr. Luděk Wala (zástupce pedagogů)

Člen

Ing. Richard Pavlík  (zástupce zákonných zástupců žáků)

Termíny jednání:

17. 01. 2018

30. 4. 2018 

5. 10. 2018 

03. 4. 2019

11. 10. 2019

duben  2020