Velká cena ZOO Ostrava

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel

Dne 19.3.2024 se vybraní žáci 6.A zúčastnili soutěže Velká cena ZOO Ostrava. Tématem soutěže byl Madagaskar. Na soutěž se žáci ve svém volnu pilně připravovali. Odměnou jim i přes mrazivé počasí byla prohlídka expozic v ZOO Ostrava. Děkujeme všem zúčastněným a pevně věříme v dobré umístění.