Exkurze 4. A v klubu Pohoda

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel

Co znamená pojem sociální činnost? Co vše zahrnují sociální služby? O tom se v pátek 22. 3. 2024 dozvěděli čtvrťáci na besedě a exkurzi k volbě povolání. Tento den nás navštívily sociální pracovnice ze Slezské diakonie z Českého Těšína. Děti se zábavnou formou dověděly vše o profesi sociálního pracovníka, o jeho vlastnostech, kde může studovat, co vše obnáší jeho práce. Poté jsme zavítali do klubu Pohoda. Děti si prohlédly všechny prostory, nejvíce se jim líbila herna a společenská místnost. Seznámily se s hlavními aktivitami pro děti a nejvíce je zaujal klub „Mňam – Mňam“, klub „Babičky“ a výlety. Vůbec se jim nechtělo z klubu odejít.

Za skvělou besedu a prohlídku Pohody děkuji mamince, paní Sasynové, která pro nás vše zorganizovala. Mgr. Libuše Stachurová