Nový domov

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel

V pondělí 25.3. navštívila naše 8.B Nový domov v Karviné. V rámci projektu, kdy se žáci seznamují s jednotlivými povoláními, jsme nakoukli do další oblasti. V rámci besedy nám pracovníci tohoto důležitého zařízení, které se stará o seniory, přiblížili svou záslužnou práci.